Sosialistregjeringen ødelegger for RyggeFor at Rygge sivile lufthavn skal kunne drive lønnsomt mener de selv at de trenger 21 000 flyvninger i året. Dessverre så fikk de bare innvilget et tak på 15000. Forstår ikke regjeringen at de risikerer å påføre Rygge underskudd ved å komme med unaturlig lave grenser? Det hadde vært bedre for Rygge og for miljøet om regjeringen ikke stilte slik unaturlig lave grenser. Resultatet av det lave trafikktaket på Rygge er at de som bor i område nå må kjøre bil eller ta toget til Gardermoen for å fly derfra. Dette tjener ikke miljøet.
1 kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Bilrevyen.no - et 15 år langt far og sønn-prosjekt (til minne om Leiv Gjøsæther)

Trygve Skaug - Hvor jeg skal gå

Hvordan bygge gode og varige relasjoner?