London - dag 4

I dag hører vi på professor Edward Mellhuish fra Birlbeck og Oxford Universities. Han forteller om utviklingen som skjer med hjernen mellom 0 og 6 år og forteller hvorfor der er Early-years program gir stor uttelling for læring

Mye forskning viser signifikante forskjeller for barn som begynner i pre-school program. De får bedre jobber, høyere lønn, lavere alkohol og narkotikaforbruk. Med andre ord så er det vanskelig å være imot pre-school program. Vitenskapen viser at dette er bra. I dag er elevene i grunnskolen fra 6-16 år også fortsetter de som regel 3 år på videregående. Det er tilsammen 13 års skolegang. I stedet for å øke det til 15 år, burde vi heller flytte oppstartsåret med 1-2 år heller enn å øke lengden på grunnskolen? Slik at elevene går på skolen fra 5-15 eller mer radikalt 4-14 år? I så fall vil elevene ha mulighet for å bli tidligere ferdig med skolegangen og kan begynne å jobbe tidligere. En radikal ide etter å ha hør på dagens foreleser. 

Det ser ut som om pre-school program kun er støttet for de aller svakeste i samfunnet for å gi de et løft sammenliknet med andre grupper. 

Et annet moment som dessverre ikke skolen får rettet helt opp er barn som opplever traumer, omsorgssvikt eller fordømmelse. For disse barna er læringskurven dessverre signifikant lavere enn de som opplever ros og oppmuntring. 

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Bilrevyen.no - et 15 år langt far og sønn-prosjekt (til minne om Leiv Gjøsæther)

Trygve Skaug - Hvor jeg skal gå

Hvordan bygge gode og varige relasjoner?