29 mars, 2014

Priser på pedagogisk programvare til besvær

Hva er det i programvarebransjen som gjør at de tror det er en betalingsevne i skolen muliggjør en pris på 60-90 kroner pr elev pr år? Hver gang en ny leverandør dukker opp så er dette prisen de forventer at skolene skal ha mulighet for å absorbere. Bakgrunnen er at de forventer at skolene skriver av en bok på 3 år og at spillet in erstatte boka. Men resonnementet er feil. For boka varer i mange tilfeller mye lenger enn programvaren og de gangene kommunene kjøper inn nye lærerverk kommer det som ekstraordinære bevilgninger til skolene. Altså har ikke skolene pr i dag mulighet for å erstatte en nok som de teoretisk kunne byttet hvert tredje år med en programvare.

Så hvorfor tviholder produsenter og leverandører på disse prisene? Jeg tror mye av årsaken til dette er at mange skoler så desperat ønsker fornyelse og digitale medier at de svelger en litt for stor kamel. Men skolene som går med på så dyre programmer blir stående fast med noen få leverandører. Dette er trist både for skolene og for leverandørene. 

For det finnes endel spennende programvare til skole i Norge nå. Og skolene ønsker dette, men har ikke råd. 

Så hva skal til for å endre dette? Personlig tror jeg det må en pris revolusjon til. Det er bedre å selge produktet til en rimelig kost og selge til de fleste skoler i landet, heller enn å forsøke å stå i stampe med skoler som ikke har råde til produktet. For nå ser jeg mange spenndne programmer som jeg gjerne skulle hatt til min skole, men som vi ikle har råd til. 

Ingen kommentarer: