Innlegg

Viser innlegg fra november, 2006
Refleksjon i IKT 2 - Tema 1

Tema 1 i ikt 2 var en stor mental overgang for undertegnede. Fra å være en racer på tabeller og Frontpage, som jeg har jobbet med siden 2000 måtte jeg nå omstille hjernen min totalt. Plutselig var jeg ikke lenger den ressursen som ”alle” kom for å spørre om råd, men jeg var den som måtte rundt å spørre om hjelp. Dreamweaver følger en helt annen logikk enn den jeg er vant til, og det merket jeg gjorde min komfortsone rundt det å utvikle nye nettsteder til å bli minimal.

Jeg satte i gang for å utforske bruken av layers, men mislikte unøyaktigheten i forhold til tabellene hvor jeg fra før hadde mye bedre styring. Nettstedet til IKT2 bærer preg av at jeg ikke har full kontroll på Dreamweaver.

Så skjedde det lykksalige at jeg fikk tak i Dreamweaver 8 for Dummies boka. Denne boka går i detalj inn i hvordan man kan lage en enkel CSS fil. Sammen med Kamilla Gulliksen tok vi fatt på eksempelet fra dreamweaver 8 for Dummies boka. Dette enkle eksempelet gjorde at jeg fik…