Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2012

SharePoint og prosessorientert skriving

Bilde
I kunnskapsløftet står det mye om skriveprosesser og hvordan elevene skal lære å utrykke seg skriftlig. En form for skriveprosess er prosessorientert skriving. Grunntanken er at prosessen rundt tekstproduksjon er vel så interessant som selve sluttresultatet. I prosessorientert skriving må elevene ta stilling til det andre har skrevet og øver dermed opp en kritisk evne av egen og andres skriving.

I prosessorientert skriving vil endel av tekstproduksjonen best av å få tilbakemelding fra medelever, samt gi medelever tilbakemeldinger. I forbindelse med dette vil det være behov for læreren å kunne se hvordan tekstproduksjon og tilbakemelding har fungert. I den forbindelse kan læreren ha nytte av versjonskontrollen som finnes i SharePoint.

Eleven åpner et dokument i fra SharePoint. Hver gang eleven trykker lagre så lagres det automatisk en ny versjon av dokumentet. Det er hele tiden muligheter for å sjekke forskjellige versjoner av samme tekst opp mot hverandre.
Dermed har læreren og el…

Gratis Microsoft Office inne i Facebook

Bilde
Nå har du mulighet for å bruke Microsoft Office inne i Facebook! Logg deg inn på Facebook, søk på Docs. Da vil du få opp en “Docs can be friendly too” tekst. Da kan du koble deg til Office WebApps i Facebook og laste opp dokumenter fra din egen PC. Du kan velge om du kun vil lagre dokumentet for deg, eller om du vil dele med venner eller hele verden. Slik ser Office Web Apps ut inne i Facebook.