Innlegg

Viser innlegg fra 2007
I hvor stor grad skal elever eksponeres på nettet?

hjem>ikt2>tema2

Vår mentor i IKT2 Tor Arne Wølner taler varmt for åpenheten i skolen på denne bloggen. Han fremhever åpenhet i skolearbeid og fremhever nye muligheter for læringsstiler, muligheter til å trekke inn nettressurser som utdyping av egen presentasjon. Ut i fra min egen erfaring i skoleverket tenker jeg på elever i alderen 6-16 år, med andre ord grunnskolealder når jeg hører ordet elev.

Her vil mitt umiddelbare behov for å skjerme elevene overgå mitt ønske om åpne, fleksible løsninger. Det er nemlig slik at elevene i denne alderen ikke har valgt selv å gå på skolen, men er ved lov pålagt å bruke 10 år av livet sitt bak skolebenken. Dersom vi som lærere skal kreve at elevene må publisere sine oppgaver på nettet er jeg redd for at flere elever vil oppleve skolevegring enn det de gjør i dag.

Wølner har et poeng når han framhever at LMS begrenser den enkeltes muligheter for å utfolde seg. Men nå skal vi ikke glemme at for mang…
Bilde
HJEM\IKT2\Tema3\Introside\

Hvordan vi laget logoenUtgangspunktet vårt var et utsnitt av broa i Kristiansand. Etter litt Paint Shop Pro leking med effekter ble resultatet en forvridd lodden bro i en sirkel. Sirkelen her representerer at jorda er grenser for hvem som kan delta på prosjektet (minus noen svært få land)Den lodne fjæra er en bro for eTwinning kan lage en bro mellom nasjoner på en måte som tidligere ikke er gjort.
I løpet av noen uker, håper jeg å ha tilpasset bloggen min til designen på studentsidene mine http://student.hive.no/lgjoesae