Innlegg

Viser innlegg fra 2012

Artikkelserie om bruk av en læringsplattform del 7 av 7

Videre forskningDenne studien har vist at læringsplattformen støtter mappevurdering, men skaper frustrasjon med økt bruksfrekvens. Mangelen på deltakere som faktisk bruker mappevurdering for utdanning betyr at dette må bli ytterligere undersøkt.
Som har vært nevnt er det et irritasjonsmoment i hvordan lærerne kan bruke læringsplattformen til å gi elevene tilbakemeldinger. Det kan være mange grunner til dette, og denne studien har forsøkt å diskutere hvordan tredjeparts innholdsleverandører i tillegg til et LMS ville være gunstig. Det er mange systemer i norske kommuner i dag, og systemene gjør at folk arbeider på svært fragmenterte måter.
Et annet område som kan være av interesse er avstanden mellom et Content Management System som rammeverk og hvordan skolen er organisert. Det ville ha vært for dyrt å bygge noe opp fra bunnen av, og her gir en læringsplattform bygget på SharePoint en viss fleksibilitet. Men SharePoint med sine endeløse muligheter er kanskje også dens forbannelse,  d…

Artikkelserie om bruk av en læringsplattform del 6 av 7

I min masteroppgave analyserte jeg hvordan en læringsplattform faktisk brukes. De data som ble hentet inn i forbindelse med denne oppgaven gir et innblikk i hvordan en av landets store kommuner benytter læringsplattformer. Disse dataene gir et unikt innblikk i hvordan en læringsplattform er med på å endre skolehverdagen til å bli en 24/7 skole samt hvordan skolen kan nåes globalt.

Konklusjon Denne oppgaven har funnet at det er få steder hvor denne læringsplattformen støtter læring direkte. Det eneste stedet som det har en dokumentert effekt er for lærere som bruker mappevurdering. Dette kommer ikke som noen overraskelse da denne læringsplattform er bygd opp rundt mapper og biblioteker og har dette som standard funksjoner. Lærere som sier de ofte gir tilbakemelding bruker også læringsplattformen til dette formålet. Men ifølge lærerne er dette ett område der læringsplattformen ikke støtter læring. Som har vært nevnt  tidligere i oppgaven, så har ikke denne læringsplattformen integrert…

Artikkelserie om bruk av en læringsplattform del 5 av 7

Bilde
I min masteroppgave analyserte jeg hvordan en læringsplattform faktisk brukes. De data som ble hentet inn i forbindelse med denne oppgaven gir et innblikk i hvordan en av landets store kommuner benytter læringsplattformer. Disse dataene gir et unikt innblikk i hvordan en læringsplattform er med på å endre skolehverdagen til å bli en 24/7 skole samt hvordan skolen kan nåes globalt.


Utvidet klasserom - Global rekkevidde
Den andre overraskende oppdagelsen jeg gjorde var hvor stor rekkevidde læringsplattformen hadde. I løpet av det året jeg gjennomførte undersøkelsene, så ble det registrert aktivitet i fra 67 forskjellige land. Samtlige seks kontinenter ble det registrert trafikk fra. Læringsplattformen jeg studerte er i en by med mange nasjonaliteter. Disse tallene viser at flere elever og foreldre har et ønske og et behov om å holde dialogen oppe med skolen, selv når de er på reise. I følge Buskerud innvandrerråd så er det mer enn 150 nasjonaliteter.
Denne studien har funnet at det er en…

Artikkelserie om bruk av en læringsplattform del 4 av 7

Bilde
I min masteroppgave analyserte jeg hvordan en læringsplattform faktisk brukes. De data som ble hentet inn i forbindelse med denne oppgaven gir et innblikk i hvordan en av landets store kommuner benytter læringsplattformer. Disse dataene gir et unikt innblikk i hvordan en læringsplattform er med på å endre skolehverdagen til å bli en 24/7 skole samt hvordan skolen kan nåes globalt.


I denne artikkelserien vil jeg presentere hovedfunn i fra oppgaven min, samtidig
som jeg kommer med en liten drøfting av hvert funn. De to siste artikklene vil oppsummere mine funn og diskutere hva det burde forskes videre på.


Utvidet klasserom - 24/7

Et av de mer spennende funn bruksanalysen avdekket var når og hvor læringsplattformen ble brukt. Funnene underbygger visjonene om et utvidet klasserom hvor skolen kan nåes 24/7 og fra et hvilket somhelst sted i verden.
Da denne læringsplattformen ble analysert så var bruksmønsteret i løpet av et gjennomsnittsdøgn seende slik ut. I løsningen jobber cirka 650 lære…

Artikkelserie om bruk av en læringsplattform del 3 av 7

Bilde
I min masteroppgave analyserte jeg hvordan en læringsplattform faktisk brukes. De data som ble hentet inn i forbindelse med denne oppgaven gir et innblikk i hvordan en av landets store kommuner benytter læringsplattformer. Disse dataene gir et unikt innblikk i hvordan en læringsplattform er med på å endre skolehverdagen til å bli en 24/7 skole samt hvordan skolen kan nåes globalt.


I denne artikkelserien vil jeg presentere hovedfunn i fra oppgaven min, samtidig som jeg kommer med en liten drøfting av hvert funn.  I de neste artiklene vil jeg ser på det utvidede klasserommet 24/7 og global rekkevidde med læringsplattformen. De to siste artikklene vil oppsummere mine funn og diskutere hva det burde forskes videre på.
Elevenes trafikk pr klassetrinnFør analysen forventet jeg at trafikken ville øke ettersom eleven ble elder. En læringsplattform er tekstlig og en forutsetning for bruk er at elevene kan lese og skrive. Funnet mitt stemte ganske bra. Av de 19 skolene som var med er 13 barn…

Artikkelserie om bruk av en læringsplattform del 2 av 7

Bilde
I min masteroppgave analyserte jeg hvordan en læringsplattform faktisk brukes. De data som ble hentet inn i forbindelse med denne oppgaven gir et innblikk i hvordan en av landets store kommuner benytter læringsplattformer. Disse dataene gir et unikt innblikk i hvordan en læringsplattform er med på å endre skolehverdagen til å bli en 24/7 skole samt hvordan skolen kan nåes globalt. 


I denne artikkelserien vil jeg presentere hovedfunn i fra oppgaven min, samtidig som jeg kommer med en liten drøfting av hvert funn. I de neste artiklene vil jeg se på elevtrafikk pr klassetrinn, det utvidede klasserommet 24/7 og  global rekkevidde med læringsplattformen. Til slutt oppsummerer jeg mine funn fra masteroppgaven også se på hva det burde forskes videre på.

Elevenes brukI den første artikkelen så jeg på hvordan lærerne dominerer bruken av læringsplattformen. I denne artikkelen spør jeg om læringsplattformer først og fremst er for lærere? I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan elevene bru…

Årets førjulsgave

Bilde
I dag signerte jeg kontrakt på ny leilighet i Bjørkelunden på Kniveåsen. Her flytter jeg inn før jul, og dermed blir dette årets førjulsgave. Jeg vil bruke juleferien på å komme på plass i den nye leiligheten. Disse leilighetene ble bygget i 2007, og har en god standard.
For meg som er vokst opp i på landet i Svelvik er det godt å bo landlig, samtidig som jeg har kort vei til Drammen sentrum, Svelvik og jobb. E-18 ligger også i nærheten så gode venner og familie i Kongsberg, Horten, Tønsbergs-området, Vennesla, Oslo og Bergen er alle innenfor rekkevidde.


Artikkelserie om bruk av en læringsplattform del 1 av 7

Bilde
I min masteroppgave analyserte jeg hvordan en læringsplattform faktisk brukes. De data som ble hentet inn i forbindelse med denne oppgaven gir et innblikk i hvordan en av landets store kommuner benytter læringsplattformer. Disse dataene gir et unikt innblikk i hvordan en læringsplattform er med på å endre skolehverdagen til å bli en 24/7 skole samt hvordan skolen kan nåes globalt.


I denne artikkelserien vil jeg presentere hovedfunn i fra oppgaven min, samtidig som jeg kommer med en liten drøfting av hvert funn. I de neste artiklene vil jeg se på elevtrafikk pr klassetrinn, det utvidede klasserommet 24/7 og global rekkevidde med læringsplattformen. Til slutt oppsummerer jeg mine funn fra masteroppgaven også se på hva det burde forskes videre på.


Læringsplattformer - Først og fremst for lærere?

I min masteroppgave fant jeg ut at lærere utgjorde 40% av totaltrafikken i en læringsplattform. Dette til tross for at elev/lærer ratioen er på mer enn 10:1 Tar vi med at foreldre også har tilgang…

Standardisering av læringsplattformer

Både Standard Norge og senteret for IKT i utdanningen ser på behovet for standardiseringer knyttet til læringsplattformer. De sentrale aktørene er i ferd med å bli en AppStore for digitalt innhold uten noen sentrale føringer. På litt sikt så blir det også spennende å se hvordan Amazon, Apple, Google og Microsoft kommer til å ta ledende føringer for distribusjon av e-læringsinnhold.

I og med at Standard Norge og senteret for IKT i utdanningen ser på problemstillingen, så publiserer jeg avsnittet mitt fra masteroppgaven som tar opp problemstillingen knyttet til manglende standarder i skoleverket.

Er du enda mer interessert i emne, så kan du lese hele oppgaven min her:

Learning platforms - Usage and perceived learning effects


5.3.1 Standardization and training
Another reason that the frustration is high might be because that the learning platform is only one of many systems and that teachers work with fragmented systems.Third party content providers are important to fill up the schools’…

SharePoint og prosessorientert skriving

Bilde
I kunnskapsløftet står det mye om skriveprosesser og hvordan elevene skal lære å utrykke seg skriftlig. En form for skriveprosess er prosessorientert skriving. Grunntanken er at prosessen rundt tekstproduksjon er vel så interessant som selve sluttresultatet. I prosessorientert skriving må elevene ta stilling til det andre har skrevet og øver dermed opp en kritisk evne av egen og andres skriving.

I prosessorientert skriving vil endel av tekstproduksjonen best av å få tilbakemelding fra medelever, samt gi medelever tilbakemeldinger. I forbindelse med dette vil det være behov for læreren å kunne se hvordan tekstproduksjon og tilbakemelding har fungert. I den forbindelse kan læreren ha nytte av versjonskontrollen som finnes i SharePoint.

Eleven åpner et dokument i fra SharePoint. Hver gang eleven trykker lagre så lagres det automatisk en ny versjon av dokumentet. Det er hele tiden muligheter for å sjekke forskjellige versjoner av samme tekst opp mot hverandre.
Dermed har læreren og el…

Gratis Microsoft Office inne i Facebook

Bilde
Nå har du mulighet for å bruke Microsoft Office inne i Facebook! Logg deg inn på Facebook, søk på Docs. Da vil du få opp en “Docs can be friendly too” tekst. Da kan du koble deg til Office WebApps i Facebook og laste opp dokumenter fra din egen PC. Du kan velge om du kun vil lagre dokumentet for deg, eller om du vil dele med venner eller hele verden. Slik ser Office Web Apps ut inne i Facebook.

Masteroppgaven er ferdig

Da er endelig masteroppgaven ferdig. Det tok nesten fire år å fullføre studiet mitt. Da jeg begynte studiet i 2008 var læringsplattformen jeg studerte bygget på teknologi i fra 2007. Siden den gang har den tekniske infrastrukturen blitt lansert i en ny versjon, og enda en nyere versjon av SharePoint kommer i 2013. Det er tydelig at utdanningsløpet og forskningen tar mye lenger tid enn utviklingstakten knyttet til teknologi. Dette byr på både muligheter og utfordringer. Forskningen min viser at det ligger store muligheter i et utvidet klasserom. I løpet av forskingen var portalen i bruk fra 5 om morgenen til 1 om natta. Det var registrert innlogginger i fra nesten 70 forskjellige land på alle 6 kontinenter. Studiet viser at det er en stor interesse for å ha en kontakt med skolen døgnet rundt og verden rundt. Samtidig fant kom det frem at frustrasjonen rundt læringsplattformen øker med høyere bruk hos læreren. Dette paradokset kan du lese mer om, dersom du leser om oppgaven min her: htt…

Windows Live Mesh – Et godt tips til deg som studerer.

Bilde
Oppdatering 10.2.2013: Microsoft har inkludert denne funksjonen i Microsoft Skydrive. Jeg har skrevet om dette her: http://lcgjoesaether.blogspot.no/2013/02/microsoft-skydrive-viktig-verkty-for.html

Etter snart fire år med masterstudier, med tilgang til flere PCer igjennom studietiden og en voldsom frykt for å miste dokumenter så har jeg etter hvert begynt å ta i bruk Windows Live Mesh. For hver dag som går blir jeg stadig mer glad i produktet. Jeg trenger ikke tenke på å ta Backup, og uansett hvilken maskin jeg benytter så har jeg siste versjon av dokumentene tilgjengelig.
Det eneste jeg trenger å gjøre er å fortelle Live Mesh hvilke mapper som skal synkroniseres og etter det er gjort så går resten av seg selv. Mine dokumenter synkroniseres med Skydrive og der har jeg tilgang til 5Gb for Mesh tjenesten. Du kan velge mapper du vil synkronisere på den Windows Live SkyDrive-synkroniserte lagringsplassen, slik at du har tilgang til dem og kan oppdatere dem overalt. Dette er en bra måt…