Innlegg

Viser innlegg fra april, 2016

Hvorfor iPad til alle elevene?

Bilde
Jeg får regelmessig spørsmål om iPad prosjektet vi har på Åskollen skole. Det synes jeg er bra, og det viser at dette er et tema mange er engasjerte i. Vi har foretatt en undersøkelse blant personalet for å evaluere prosjektet, og så fort disse tallene er klare så vil vi offentliggjøre dem.

Et spørsmål flere har stilt er: Hvorfor iPad? Og hvorfor til alle elever? Hadde det ikke bært bedre med tastatur for de eldste elevene? Hadde det ikke vært bra med multitasking. Burde ikke elevene lære seg å bruk en PC? Hva med Chromebooks?
Grunnen til at vi ønsker at alle elever skal ha sin egen enhet handler om tilgjengelighet og enkelhet. Når alle elevene har samme enhet, merk, modell, innhold, så kan alle hjelpe alle. I barneskolen fikk vi med kunnskapsløftet de fem grunnleggende ferdighetene. Lesing, regning, uttrykke seg muntlig, skriftlig samt IKT. Disse 5 grunnleggende ferdighetene er sidestilt og de 5 ferdighetene er det viktigste vi lærer barna.
Med en gang elever skal dele en iPad eller…