Innlegg

Viser innlegg fra september, 2013

Hvordan bygge gode og varige relasjoner?

Bilde
Dette forsøker forfatter John C. Maxwell å gi et svar på i boken: «De 25 universelle prinsippene om relasjonsbygging»

Etter å ha lest boken som berører noen av de mest sentrale spørsmålene om hvordan vi mennesker oppnår gode og ikke minst varige relasjoner må jeg bare fortelle at har du ikke lest den, så bør du absolutt lese den. Selv om du tenker at du allerede har mange gode relasjoner, så kan en bevisstgjøring rundt emnet føre til at relasjonene blir tettere sammen og dypere. Boken er delt inn 5 hovedspørsmål:

Beredskapsspørsmålet: Er vi beredt på relasjoner?Kontaktspørsmålet: Er vi villige til å fokusere på andre?Tillitsspørsmålet: Kan vi skape gjensidig tillit?Investeringsspørsmålet: Er vi villige til å investere i andre?Synergispørsmålet: Kan vi skape en vinn-vinn-relasjon? Boken starter med å fortelle noe som egentlig burde være innlysende, men som kan være så lett å glemme. Alt begynner med mennesker.

Boken er i tillegg til å fortelle om mange gripende historier om mennesker som e…