30 desember, 2014

Slik får du omtenksomme barn


Psykologene Stephanie Jones og Richard Weissbourd ved Harvard universitet har utarbeidet 7 råd til foreldre som ønsker å oppdra snille og omtenksomme barn gjennom sitt prosjekt The Making Caring Common Project (MCCP). jeg opplever at hemmeligheten bak en god skole er voksne som virkelig bryr seg. For å sitere et engelsk ordtak: Pupils do not care how much you know, until the know how much you care. I tråd med dette ordtaket opplever jeg ar Jones og Weissbourd har kommet til 7 gode råd

1. Jobb for å opprettholde et kjærlig og omtenksomt forhold til barna dine
Barn lærer omtanke når de blir vist omtanke selv.
2. Vær en god rollemodell og mentor
Barn lærer av det du gjør, ikke det du sier.
3. Prioritér omtanke for andre og still høye etiske krav
Dine barns lykke er ikke viktigere enn andres.
4. Legg til rette for at barna kan vise omtanke og uttrykke takknemlighet
Takknemlighet er en viktig kilde til lykke.
5. Utvid kretsen barna bryr seg om
Også mennesker barna ikke kjenner, fortjener deres omtanke.
6. Fremhev barns evne til å tenke etisk og få til positive endringer i sitt miljø
Barn ønsker å være gode krefter i sitt miljø.
7. Hjelp barna å utvikle selvkontroll og håndtere egne følelser
Alle følelser er ok, men ikke alle måter å takle dem på er nyttige.
Disse rådene er hentet fra artikkelen denne artikkelen hos klikk.no og er tillatt gjengitt.

Ingen kommentarer: