22 oktober, 2010

Hvordan lage en god undersøkelse?

I følge en PowerPoint skrevet av Elisabeth Gulløy og Øyvin Kleven i SSB så er “Utvalgstrekking en vitenskap, å lage spørsmål en kunst!” I disse dager, så føler jeg at jeg som ”kunstner” mangler inspirasjon til å lage gode spørsmål som kan måles kvantitativt og forhåpentligvis gi meg en pekepinn på hvor min masteroppgave ender. Derfor lurer jeg på om det finnes noen som har gode eksempler på bøker om emnet? Bøker som kan gi en forskerspire inspirasjon til sitt arbeid videre.

Til nå har jeg bøkene: Enhet og Mangfold av Kristen Ringdal

Multimedia for learning : methods and development av Alessi og Trollip

Forskningsmetode i IKT-pedagogikk : om å drive FoU i pedagogisk bruk av IKT : en studie- og aktivitetsbok for lærere og ledere i skole og opplæring / Glenn Torgersen, Lars Vavik

Oppdatering 1: Etter dette blogginnlegget og en tilsvarende henvendelse til biblioteket ved Høgskolen Stord/Haugesund, så har jeg fått tips om en kokebok for å lage undersøkelser. Det kan også være et tips for andre:

Du finner boka her

21 oktober, 2010

Om Skoleportaler og globalisering

Som masterstudent dukker det hele tiden opp nye funn, som setter tankeprosesser i gang uten at det umiddelbart ligger fullstendig bevis eller kritiske tester rundt ens eget funn. Funnene kan være et biprodukt av det man egentlig forsker på. Denne høster samler jeg inn kvantitative data i Drammensskolen for å se på “når en skoleportal (LMS) støtter læring, og når det forstyrrer læring”. Uten å avsløre for mye av mine innsamlede data, så slutter jeg ikke å la meg fascinere av hvor mange steder i verden portalen blir brukt samt når på døgnet.

Denne høsten har elever og foreldre logget seg inn i fra mellom 30 og 40 land. Selvfølgelig bidrar høstferien til å trekke andelen opp, men selv uten å se på høstferieuken, så er det mellom 20 og 30 land det logges på fra, for å følge med på livet i skolen. Når vi først er inne på høstferieuken, så er det interessant å se at trafikken er såpass høy, som den faktisk er. Elever er ofte inne og sjekker hva som skjer. Her ligger det etter mitt skjønn et ubrukt potensiale. I ferien, eller når man er på besøk hos venner og familie et sted på jordkloden, så tar man seg tid til å sjekke ut skoleportalen. Nå har ikke studiene mine kommet så langt at jeg kan si mye om hvilken informasjon de etterlyser. Men det er noe interessant med dette globaliseringsperspektivet og skoleportalen.


Det gir elever og foreldre mulighet til å sitte et hvilket som helst sted på kloden og holde seg orientert om livet i skolen. Og det skjer også. Har elevene med seg bøker, så kan de følge undervisningen samt gjøre oppgaver som skjer på skolen parallelt.


Samtidig er det interessant å se når portalen er i bruke. Det er noe trafikk hele døgnet igjennom. Det har selvfølgelig sammenheng med at vi har brukere i alle verdensdeler å gjøre. Samtidig er det en stor del av trafikken i Norge som starter opp i fra 06:00 og helt frem til 01:00. Trafikken daler en del rundt lunsjtider, og middagstider, men ellers er skoleportalen i kontinuerlig bruk 19 timer i døgnet.


Nå er det min oppfatning at “Live” undervisning er best. Både med hensyn til effektiv kommunikasjon, og muligheten for å oppklare misforståelser underveis. I følge mye forskning på læringsutbytte er lærer-elev relasjon en av de viktigste faktorene for elevenes resultater. Derfor er det ikke bare positivt å være lenge vekke fra klasserommet.


Men all den tid det i løpet av et skoleår er behov for en familie å reise vekk fra skolen, så gir en skoleportal en mulighet for å følge med på skolens indre liv på en helt spesiell måte. Det opplever jeg som positivt, og det er positivt at elever og foreldre som er på tur, benytter seg av den muligheten de har for å følge med i undervisningen.