17 november, 2010

Pedagogisk bruk av Second Life?


I den virtuelle verden Second Life (SL) finnes det minst 300 universitet og høyskoler. Blant disse finner vi Høyskolen i Oslo. SL, lansert i 2003 er en virtuell verden hvor det meste av det som skjer i virkeligheten kan skje inne i denne fiktive verden. Brukerne registrerer seg som beboere og samhandler med andre brukere igjennom avatarer. Beboerne kan utforske, møte andre, sosialisere seg og delta i forskjellige aktiviteter. Man kan bygge virtuelle eiendommer som man kjøper og selger. SL har til og med sin egen valuta med egne banker. Etter at gambling ble forbudt i 2007, har disse bankene opplevd sin egen finanskrise.

Nettopp dette med kjøp, salg, valuta og gambling har ført til en del reaksjoner. Blant annet har det i fra Kripos vært fryktet at SL kan brukes til hvitvasking av penger.

En virtuell verden som SL vil elever i norsk grunnskole oppleve enten i jobb sammenheng eller privat. Design studioer hos GM bruker virtuelle programmer hvor de med hjelp av 3D utstyr og hansker kan jobbe på en virtuell prototype som er så detaljert at den kan bygges og kjøres på kort tid. Dette mener GM at de sparer enorme utviklingsbeløp på i året. Alle større industriprosjekter, elektronikk prosjekter benytter i dag tredimensjonale tekniske tegninger.

Derfor har jeg en viss forståelse for at minst 300 universitet og Høyskoler har valgt å etablere seg i den virtuelle verden. Allikevel ser jeg et etisk utfordring når Kripos frykter muligheten for hvitvasking av penger i SL. Er det da etisk forsvarlig å bruke pedagogisk?

22 oktober, 2010

Hvordan lage en god undersøkelse?

I følge en PowerPoint skrevet av Elisabeth Gulløy og Øyvin Kleven i SSB så er “Utvalgstrekking en vitenskap, å lage spørsmål en kunst!” I disse dager, så føler jeg at jeg som ”kunstner” mangler inspirasjon til å lage gode spørsmål som kan måles kvantitativt og forhåpentligvis gi meg en pekepinn på hvor min masteroppgave ender. Derfor lurer jeg på om det finnes noen som har gode eksempler på bøker om emnet? Bøker som kan gi en forskerspire inspirasjon til sitt arbeid videre.

Til nå har jeg bøkene: Enhet og Mangfold av Kristen Ringdal

Multimedia for learning : methods and development av Alessi og Trollip

Forskningsmetode i IKT-pedagogikk : om å drive FoU i pedagogisk bruk av IKT : en studie- og aktivitetsbok for lærere og ledere i skole og opplæring / Glenn Torgersen, Lars Vavik

Oppdatering 1: Etter dette blogginnlegget og en tilsvarende henvendelse til biblioteket ved Høgskolen Stord/Haugesund, så har jeg fått tips om en kokebok for å lage undersøkelser. Det kan også være et tips for andre:

Du finner boka her

21 oktober, 2010

Om Skoleportaler og globalisering

Som masterstudent dukker det hele tiden opp nye funn, som setter tankeprosesser i gang uten at det umiddelbart ligger fullstendig bevis eller kritiske tester rundt ens eget funn. Funnene kan være et biprodukt av det man egentlig forsker på. Denne høster samler jeg inn kvantitative data i Drammensskolen for å se på “når en skoleportal (LMS) støtter læring, og når det forstyrrer læring”. Uten å avsløre for mye av mine innsamlede data, så slutter jeg ikke å la meg fascinere av hvor mange steder i verden portalen blir brukt samt når på døgnet.

Denne høsten har elever og foreldre logget seg inn i fra mellom 30 og 40 land. Selvfølgelig bidrar høstferien til å trekke andelen opp, men selv uten å se på høstferieuken, så er det mellom 20 og 30 land det logges på fra, for å følge med på livet i skolen. Når vi først er inne på høstferieuken, så er det interessant å se at trafikken er såpass høy, som den faktisk er. Elever er ofte inne og sjekker hva som skjer. Her ligger det etter mitt skjønn et ubrukt potensiale. I ferien, eller når man er på besøk hos venner og familie et sted på jordkloden, så tar man seg tid til å sjekke ut skoleportalen. Nå har ikke studiene mine kommet så langt at jeg kan si mye om hvilken informasjon de etterlyser. Men det er noe interessant med dette globaliseringsperspektivet og skoleportalen.


Det gir elever og foreldre mulighet til å sitte et hvilket som helst sted på kloden og holde seg orientert om livet i skolen. Og det skjer også. Har elevene med seg bøker, så kan de følge undervisningen samt gjøre oppgaver som skjer på skolen parallelt.


Samtidig er det interessant å se når portalen er i bruke. Det er noe trafikk hele døgnet igjennom. Det har selvfølgelig sammenheng med at vi har brukere i alle verdensdeler å gjøre. Samtidig er det en stor del av trafikken i Norge som starter opp i fra 06:00 og helt frem til 01:00. Trafikken daler en del rundt lunsjtider, og middagstider, men ellers er skoleportalen i kontinuerlig bruk 19 timer i døgnet.


Nå er det min oppfatning at “Live” undervisning er best. Både med hensyn til effektiv kommunikasjon, og muligheten for å oppklare misforståelser underveis. I følge mye forskning på læringsutbytte er lærer-elev relasjon en av de viktigste faktorene for elevenes resultater. Derfor er det ikke bare positivt å være lenge vekke fra klasserommet.


Men all den tid det i løpet av et skoleår er behov for en familie å reise vekk fra skolen, så gir en skoleportal en mulighet for å følge med på skolens indre liv på en helt spesiell måte. Det opplever jeg som positivt, og det er positivt at elever og foreldre som er på tur, benytter seg av den muligheten de har for å følge med i undervisningen.

18 august, 2010

Ny foreldreportal for Drammensregionen

Foreldrene i Drammen, Røyken, Sande og Svelvik vil bli møtt av en ny startside skoleåret 2010/2011. Dette er en side bygget på SharePoint 2007. Se videoen under.

17 august, 2010

Elevskrivebordet i Drammensregionen

For å lage en enklere arbeidsflate for elever i Drammen, Røyken, Sande og Svelvik har vi laget dette Elevskrivebordet. Teknikken bak er SharePoint 2007. Etterhvert vil alle pedagogiske programmer bli å finne her.

26 februar, 2010

Drammen, Sande og Svelvik er FEIDE klare!

I dag er vi endelig blitt Feideklare. Det vil si at alle leverandører som også støtter Feide kan tilby kommunene tjenester uten at de blir nødt til å logge på. Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Planen er at alle i Skole-Norge skal ha fått tilbud om en Feide-identitet fra sin skoleeier innen utgangen av 2010.

Basert på kommunens opplysninger om elever og ansatte i skolen lages en elektronisk identitet - en Feide-identitet. Denne identiteten kan elever og ansatte bruke til å legitimere seg overfor ulike digitale tjenester, nettsteder, portaler, bibliotek og andre tjenester som er beregnet for utdanningssektoren. Feide-identiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenesten; for eksempel vil en tjeneste som tilbyr matematikkoppgaver, kunne huske progresjonen til en bruker fra tidligere besøk.

Hvem du er og hvilken rolle du har i skolen, bestemmer hva du får tilgang til: Elever, lærere, rektorer og foresatte har ulike roller og har dermed forskjellige rettigheter. For at dette skal virke på tvers av alle grunnskoler, videregående skoler, høgskoler og universiteter, må den tjenesten som utfører selve påloggingen (Feide), kunne stole på at opplysningene fra hver enkelt institusjon er riktige og oppdaterte. En ryddig identitetsforvaltning må derfor være på plass hos skoleeiere som skal innføre Feide.

05 februar, 2010

Explorer view hassle – How to make it work with Vista.

 

In my region we use Microsoft Learning Gateway (MLG). It features a standard SharePoint 2007 installation with some modified web parts. All users log into MLG through the ISA server. What I like about MLG is that everybody uses it. The administration, the teachers, the pupils as well as the parents uses MLG. We have 36 000 users. The teachers upload and download documents with the help of SharePoint Explorer view. With the introduction of Windows Vista for teachers, this turned out to be a very painful experience. It worked at first, and then it did not work. We did a thorough research and trouble shooting. But it has been hard to lock down why explorer view suddenly has failed. We installed several hotfixes to make the explorer view more reliable. But every once in a while we get a phone or e-mail about a teacher unable to access libraries using Explorer View. This happens when the SharePoint server has been updated, but the same update has not reached the teachers client. That is why we try to send out updates at the same time the server is upgraded. But no matter how coordinated these updates are, we are not able to reach all computers at once. Some are home from work, and others are not e in use for some days. But once the update is installed explorer view works just fine.

You can read more about Explrer hassle here:

http://www.itwriting.com/blog/2104-sharepoint-explorer-view-hassles-show-benefits-of-cloud-storage.html

We hope that the Explorer view hassle will be solved when we update our server to SharePoint Workspace 2010.

29 januar, 2010

Programmer din egen Kodu

Barn og unge (voksne har glede av det også) kan på en enkel måte programmere sitt eget univers med Kodu figurer. Programmet fungerer på PC og Xbox. Å programmere godt krever at en tenker logisk igjennom forskjellige scenarioer. Fokuset i Kodu er vesentlig mer lekpreget, enn det orignale programmeringspråket for barn Logo til Seymour Papert.

Prøv ut Kodu her: http://research.microsoft.com/en-us/projects/kodu/

Les mer om Logo her:http://en.wikipedia.org/wiki/Logo_(programming_language) (Under eksterne lenker får du mulighet til å laste ned og prøve Logo.

26 januar, 2010

Bilrevyen med ny layout


Siden høsten 1999 har jeg, min far og fetteren min arbeidet med www.bilrevyen.no

Vi startet med Frontpage 98 for dummies bok og bestilling av et domene. Pappaen min Leiv Gjøsæther jobbet som journalist og vi ønsket og eksponere artiklene på internett. Nå i forbindelse med at vi feirer 10 år har fetteren min programmert en ny versjon med innspill til brukergrensesnitt i fra undertegnede. Håper du liker de nye sidene.