29 mars, 2014

Priser på pedagogisk programvare til besvær

Hva er det i programvarebransjen som gjør at de tror det er en betalingsevne i skolen muliggjør en pris på 60-90 kroner pr elev pr år? Hver gang en ny leverandør dukker opp så er dette prisen de forventer at skolene skal ha mulighet for å absorbere. Bakgrunnen er at de forventer at skolene skriver av en bok på 3 år og at spillet in erstatte boka. Men resonnementet er feil. For boka varer i mange tilfeller mye lenger enn programvaren og de gangene kommunene kjøper inn nye lærerverk kommer det som ekstraordinære bevilgninger til skolene. Altså har ikke skolene pr i dag mulighet for å erstatte en nok som de teoretisk kunne byttet hvert tredje år med en programvare.

Så hvorfor tviholder produsenter og leverandører på disse prisene? Jeg tror mye av årsaken til dette er at mange skoler så desperat ønsker fornyelse og digitale medier at de svelger en litt for stor kamel. Men skolene som går med på så dyre programmer blir stående fast med noen få leverandører. Dette er trist både for skolene og for leverandørene. 

For det finnes endel spennende programvare til skole i Norge nå. Og skolene ønsker dette, men har ikke råd. 

Så hva skal til for å endre dette? Personlig tror jeg det må en pris revolusjon til. Det er bedre å selge produktet til en rimelig kost og selge til de fleste skoler i landet, heller enn å forsøke å stå i stampe med skoler som ikke har råde til produktet. For nå ser jeg mange spenndne programmer som jeg gjerne skulle hatt til min skole, men som vi ikle har råd til. 

14 mars, 2014

Artikkelserie om digitale skoler i Aftenposten

Konnerud skole har fått bred dekning i sitt arbeid med digitale ferdigheter hos elevene i Aftenposten den siste tiden. Her er seneste artikkel.


http://aftenposten.no/fakta/innsikt/Digital-dynamitt-i-Drammen-7498332.html#.UyK_pmO9LCQ

08 mars, 2014

Årsmøte i Buskerud Høyre 2014I dag er det årsmøte i Buskerud Høyre. Trond Helleland tok dette bilde fra talerstolen. Om du ser en med armene O være bak til venstre, så er det Freddy Hoffmann. Jeg sitter ved siden av. Vi er 200 delegater. Resolusjonsarbeid før en valgthriller mellom Kristin Ørmen Johnsen fra Drammen Høyre og Christopher Wand fra Hole Høyre. Det vil bli jevnt. 

Kristin Ørmen Johnsen ble valgt som ny leder av Buskerud Høyre

http://touch.dt.no/nyheter/thriller-pa-hoyres-arsmote-1.8325274


05 mars, 2014

Elever fra Konnerud skole i Aftenposten

I Aftenposten kan du lese om niåringene Emil og Jonas på Konnerud skole hvor arbeid med iPad og apper nå like naturlig som blyant og kladdebok. 4. trinn ved Konnerud skole har dyktige lærere som også er digitalt kompetente. Igjennom eTwinning, så deltok to lærere fra dette trinnet med på et eTwinning seminar. Senere har også Apple, RIKT og andre bidratt for å sikre at bruken på iPad har blitt like naturlig som blyant og kladdebok. Det jeg liker med videoen til Aftenposten er at elevene snakker om læring, og ikke teknologi.

4. klassingene som animerer på iPad


http://www.aftenposten.no/webtv/4-klassingene-som-animerer-pa-iPad-7475636.html#.UxeCaP6PK1t