31 mars, 2016

Tips til deg som står foran utdanningsvalg i skolen.

Lurer du på om du har en lærer i deg og kan tenke deg å jobbe i skolen? Da trenger vi deg! Å jobbe i skolen og få muligheten til å være en del av barns oppvekst er et privilegium. Barn er takknemlige, nysgjerrige og tillitsfulle. Det er et ansvar, men dersom du er skrudd sammen riktig vil du muligens oppleve at å bli lærer er det beste valget du har tatt, og det kan være verdens beste jobb. Til tider krevende, men personlig liker jeg at jeg hele tiden må utfordre meg. Både på ledelse, skole og fagutvikling, eller helt andre ting.

Drammensskolen er i gang med å intervjue lærere til våre stillinger neste skoleår. Det er flott å møte så mange mennesker, og skolene har behov for dyktige lærere. I barneskolene som jeg representerer trenger vi lærere som kan undervise i KRLE, norsk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnskunnskap, Kunst & Håndverk, Musikk, Mat og helse og kroppsøving. Der vi skal fylle flest timer er i Norsk med 27% av timeplanen. Videre ser oversikten slik ut:

       
Nå har vi hatt svært mange søkere til Drammensskolen og det er flott, men av vår søkermasse så har cirka 10% av søkerne en eller annen form for Kroppsundervisning, eller idrettsfag og kun dette. Dette er søkere med spisskompetanse innen kroppsøving og de kroppsøvingslærerne som har blitt ansatt i Drammensskolen er rådyktige. Men mange av disse vegrer seg for å undervise i andre fag enn kroppsøving. Og da blir det vanskelig å tilby de jobb, når så mange bare har kroppsøving. Vi har også en stor kategori med personer som har musikk og Kunst og Håndverk samt mat og helse. Noen ganger i kombinasjon, men ikke alltid.

Vi i skolen opplever at det er en spissing av utdannelsen. Det er også lagt opp til dette i utdanningsløpet for 5.-10 trinn. Her er det kun tre fag man fordyper seg i, og det er her jeg vil komme med noen råd. Det vil fra 2025 være krav om å ha formell kompetanse i norsk, matematikk og engelsk. Velger du denne kombinasjonen på 5.-10 utdanningen så vil du ha en for skolene veldig attraktiv utdannelse. Vi vet at en del studenter får anbefalt av lærerutdanningen å ikke ta to språkfag, på grunn av mengden retting, men velger du de tre fagene vi nevner her, så vil du stå mye sterkere enn om du har for stor overvekt av praktisk estetiske fag. Det er ikke for å snakke ned disse fagene, men velger du norsk og matematikk vil du bare der kunne undervise i 44% av hele timeplanen på en barneskole. Med et fag til som engelsk, så har du en attraktiv kombinasjon og vil gi deg lettere jobb, enn om du har engelsk, musikk og mat og helse. Da kan du kun undervise i 14% av fagene i en barneskole.  Jeg håper du ser på denne tabellen over og tenker litt taktisk på valg av fag.

Kroppsøving, Kunst og Håndverk, musikk og mat og helse er godt representert blant søkerne, mens vi strever med å fylle opp matematikk, norsk og engelsk. Der har vi et større behov enn det er søkere. Dette er noen råd til deg som ønsker å begynne på lærerutdanningen og vurderer å søke nå i april. Jeg ønsker deg lykke til med valget ditt.