21 september, 2013

Hvordan bygge gode og varige relasjoner?

 Dette forsøker forfatter John C. Maxwell å gi et svar på i boken: «De 25 universelle prinsippene om relasjonsbygging»

Etter å ha lest boken som berører noen av de mest sentrale spørsmålene om hvordan vi mennesker oppnår gode og ikke minst varige relasjoner må jeg bare fortelle at har du ikke lest den, så bør du absolutt lese den. Selv om du tenker at du allerede har mange gode relasjoner, så kan en bevisstgjøring rundt emnet føre til at relasjonene blir tettere sammen og dypere.
Boken er delt inn 5 hovedspørsmål:

Beredskapsspørsmålet: Er vi beredt på relasjoner?Kontaktspørsmålet: Er vi villige til å fokusere på andre?Tillitsspørsmålet: Kan vi skape gjensidig tillit?Investeringsspørsmålet: Er vi villige til å investere i andre?Synergispørsmålet: Kan vi skape en vinn-vinn-relasjon?
Boken starter med å fortelle noe som egentlig burde være innlysende, men som kan være så lett å glemme. Alt begynner med mennesker.

Boken er i tillegg til å fortelle om mange gripende historier om mennesker som er villig til å fokusere på andre mennesker og investere i andre mennesker krydret med mange gode visdomsord fra forfatteren selv, og fra andre kjente mennesker.
Eksempler på disse er:

Hvem vi er, avgjør hvordan vi ser på andre.
Sårede mennesker sårer mennesker og blir lett såret av dem.
Den som ikke kan tilgi andre, river ned broen han selv må krysse.
Hvis du vil vinne verden, bør du behandle den med varme, ikke med en hammer.

Den virkelige kommunikasjonskunsten er ikke å si det riktige på riktig sted, men å la være å si det gale når det frister mest.
Vi kan løfte mennesker opp eller trekke dem ned gjennom våre relasjoner.

Vennskap består i et lydhørt øre, et forståelsesfullt hjerte og en hjelpende hånd.
En venn burde bære sin venns byrder, ikke gjøre dem tyngre enn de er.

En person begynner å leve først når den kan leve utenfor seg selv.

Hele verden – med et lite unntak – består av andre mennesker.
I stedet for å sette andre på plass, må vi sette oss selv i andres sted.

Den beste metoden for å unngå å tråkke på andres tær er å plassere seg i deres sko.

Ethvert menneske vi møter har potensial til å lære oss noe.
Mennesker er interessert i mennesker som er interessert i dem.

Du kan skaffe deg flere venner på to måneder ved å være interessert i andre mennesker enn du kan på to år ved å forsøke å få andre mennesker til å bli interessert i deg.

Folk bryr seg ikke om hvor mye du vet før de vet hvor mye du bryr deg.
Behandle andre slik de ønsker å bli behandlet.

Ved å tro det beste om andre får du vanligvis frem det beste i dem.
Hold deg unna mennesker som prøver å ta fra deg ambisjonene dine. Små mennesker gjør alltid det, men virkelig store mennesker får deg til å tro at også du kan bli stor.

Konflikter er som kreftsvulster: De er lettere å helbrede når de blir oppdaget tidlig.
Tillit er fundamentet for enhver relasjon.

La aldri situasjonen få større betydning enn relasjonen.
Det er alltid mer givende å løse et problem, enn å oppløse en relasjon.

For den korrupte er alt korrupt, for den fordomsfulle er alt galt.
Vennlighet er et språk den stumme kan snakke og den døve kan høre og forstå.

Det er ikke først og fremst våre venners hjelp som hjelper oss, men den trygge vissheten om at de vil hjelpe oss.
Venner er som penger. Det er lettere å skaffe dem enn å holde på dem

De lykkeligste mennesker er ikke nødvendigvis de som har det best på alle områder. De bare gjør det beste ut av alt.
Vennskap mellom to personer forutsetter tålmodighet fra den ene.

Gjennomsnittsmennesker vil ikke at andre skal heve seg over gjennomsnittet.
Det beste jeg kan gjøre for en venn er ganske enkelt å være hans venn.

I gode relasjoner er gleden over å være sammen nok.