05 november, 2012

Artikkelserie om bruk av en læringsplattform del 2 av 7I min masteroppgave analyserte jeg hvordan en læringsplattform faktisk brukes. De data som ble hentet inn i forbindelse med denne oppgaven gir et innblikk i hvordan en av landets store kommuner benytter læringsplattformer. Disse dataene gir et unikt innblikk i hvordan en læringsplattform er med på å endre skolehverdagen til å bli en 24/7 skole samt hvordan skolen kan nåes globalt. 


I denne artikkelserien vil jeg presentere hovedfunn i fra oppgaven min, samtidig som jeg kommer med en liten drøfting av hvert funn. I de neste artiklene vil jeg se på elevtrafikk pr klassetrinn, det utvidede klasserommet 24/7 og  global rekkevidde med læringsplattformen. Til slutt oppsummerer jeg mine funn fra masteroppgaven også se på hva det burde forskes videre på.

Elevenes bruk

I den første artikkelen så jeg på hvordan lærerne dominerer bruken av læringsplattformen. I denne artikkelen spør jeg om læringsplattformer først og fremst er for lærere? I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan elevene bruker læringsplattformen. 

Denne grafen viser hvilke områder eleven benyttet oftest. Det mest besøkte område var et samarbeidsområde for klassen. 57% av elevenes totale trafikk var på samarbeidsområder for elevene. Videre så er elevenes egen arbeidsmappe den nest mest brukte siden på 33% av totaltrafikken. Her skal alle oppgaver, filer og dokumenter være lagret. Denne mappen ble introdusert kort tid før denne undersøkelsen ble gjennomført. Tidligere hadde elevene benyttet en funksjonalitet som heter «My Site» i SharePoint, men denne ble byttet ut til fordel for en enklere e-portfolio.
E-post til elevene var den tredje mest brukte funksjonen til elevene. Kun 8% av elevenes totale trafikk var bruk av verktøyet e-post. Alle elver har tilgang til en Microsoft exchange e-post som ble vist inne i læringsplattformen. Kun 1% av totaltrafikken til elevene var på biblioteksidene. På biblioteksidene kunne elevene søke opp bøker på skolens bibliotek og se om bøkene var inne, eller utlånt. Elevene kunne også anmelde egne bøker, men ble i all hovedsak ikke brukt.

Ingen kommentarer: