03 november, 2006

Refleksjon i IKT 2 - Tema 1

Tema 1 i ikt 2 var en stor mental overgang for undertegnede. Fra å være en racer på tabeller og Frontpage, som jeg har jobbet med siden 2000 måtte jeg nå omstille hjernen min totalt. Plutselig var jeg ikke lenger den ressursen som ”alle” kom for å spørre om råd, men jeg var den som måtte rundt å spørre om hjelp. Dreamweaver følger en helt annen logikk enn den jeg er vant til, og det merket jeg gjorde min komfortsone rundt det å utvikle nye nettsteder til å bli minimal.

Jeg satte i gang for å utforske bruken av layers, men mislikte unøyaktigheten i forhold til tabellene hvor jeg fra før hadde mye bedre styring. Nettstedet til IKT2 bærer preg av at jeg ikke har full kontroll på Dreamweaver.

Så skjedde det lykksalige at jeg fikk tak i Dreamweaver 8 for Dummies boka. Denne boka går i detalj inn i hvordan man kan lage en enkel CSS fil. Sammen med Kamilla Gulliksen tok vi fatt på eksempelet fra dreamweaver 8 for Dummies boka. Dette enkle eksempelet gjorde at jeg fikk en bedre innsikt i hvordan CSS filene bygges opp og hvordan jeg mer i detalj kan styre CSS filene og endre utseende i mye større grad enn jeg trodde var mulig. Etter dette eksempelet (som du kan sjekke ut her) fikk jeg igjen tiltroen på at jeg kunne komme langt med bruken av Dreamweaver og forstod at når jeg behersker dette verktøyet fullt ut vil jeg kunne utvikle en større presisjon til mine hjemmesider, samtidig som det gjør det mulig for med å endre nettsidene mine mye greiere på et senere tidspunkt.

Jeg trenger å bli tryggere på bruken av tag kodene, og selv om både Frontpage og Dreamweaver gjøre en god jobb i å fortelle meg om alternativene merker jeg at jeg er en skikkelig nybegynner på området med tager og html koding. Jeg ser at jeg kan gjøre noen endringer raskere med å kunne koden og vite hvor jeg skal endre enn det jeg kan gjøre med WYSIWYG funksjonen til både Frontpage og Dreamweaver. Men jeg stiller meg spørsmålet om man egentlig trenger å lære fullt ut om kodene når man har så gode verktøy og disse gjør terskelen lavere for å kunne utvikle nettsider.

Til slutt skulle jeg lage en Weblogg. Jeg har ikke følt kallet til Webloggens alder enda, fordi jeg ikke har sett hensikten med enkeltes personlige meninger. Jeg ønsker heller harde fakta og har sett på Webloggen som en dagbok. Dagbøker har jeg heller ikke vært noe flink til å skrive. Jeg ser det at Bloggere utgjør en stadig større gruppe mennesker, og disse er flinke til å danne nettverk med hverandre, men det har liksom ikke vært min greie. Allikevel har jeg nå fått min egen blogg som du ser her. Akkurat nå har jeg planer om å bruke webloggen som mitt primærsted for refleksjoner til forskjellige temaer i IKT1 og 2. Om dette er hensiktsmessig eller ikke får tiden vise.