23 mai, 2011

Hva med å utstyre heimevernet med egne kampfly?
Ideen kom etter å ha lest en fagartikkel om Beechcraft AT-6 Texan II, et treningsfly for det amerikanske flyvåpenet. Flyet har nå blitt utstyrt med så avansert teknologi for overvåking, rekognosering og datainnsamling at det vurderes om AT-6 kan erstatte deler av oppdragene som i dag utføres av dronefly.Den avanserte teknologien gjør at flyet kan fungere bra i såkalt nettverkssentrisk krigføring. Selv om flyet er avansert, så koster det bare 4 millioner dollar. Til sammenlikning koster en F-35 (Norges nye jagerfly) i 2011 122 millioner kroner.

Det er ventet at enhetsprisen på F-35 vil falle før Norge mottar sine kampfly. AT-6 modellen kan selvfølgelig ikke måle seg med F-35, men den kan allikevel supplere kampflyet på en god måte. Flyet har vesentlig lavere driftskostnader og kan drive rekognosering og overvåking av norsk territorium. I tillegg har flyet en mulighet for å bevæpnes.

Bruksområdene som nå vurderes i tillegg til typiske droneflyoppdrag i USA er overvåking av eget luftrom, oppdagelse av skogbranner, grensebeskyttelse og bekjempelse av narkotikasmugling. Dette i samarbeid med U.S Coast Guard og Homeland security. Flyet kan ta av fra de fleste mikroflyplasser. Fullastet trenger flyet kun 550 meter rullebane, og kan gjennomføre oppdrag med 4-5 timers varighet. Flyet kan fly over 9000 meter, og har en hastighet på 585 kilometer i timen.

De unike egenskapene ville passet som et supplement til heimevernet. Norge betaler jagerflyutdannelsen til en håndfull piloter hvert år. Disse pilotene vil i løpet av utdannelsen bli godt kjent med AT-6 og pilotene kan fungere som en reservestyrke når de er ferdig med sin tjeneste som jagerflypiloter. Blir de godt kjent geografisk i eget område, kan AT-6 være ganske så effektiv mellom fjorder og fjell.

Luftforsvaret i Norge består av i underkant 60 kampfly. Den lille spydspissen i norsk forsvar er internasjonalt anerkjent for sin effektivitet. Flyene blir jevnlig oppgradert med det nyeste innen forsvarsteknologi. Forsvaret har en nøkkelrolle i å beskytte Norsk luftrom, og overvåker Norges enorme havområder samt sikrer Norges suverenitet som nasjon. Det siste tiåret så har Norge blitt bedt om å bidra i internasjonale operasjoner. Norge har deltatt i Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Afghanistan og nå nylig i Libya.

Med et begrenset antall kampfly, og med mange internasjonale oppdrag kan det være en ide å se etter alternativer. Et heimevern med en stor flåte AT-6 vil kunne bidra til å sikre nordområdene.

Denne ideen er på et tidlig stadium, så kom gjerne med forbedringsforslag.