25 mai, 2015

Adaptiv læring gir mulighet for økt differensiering

20 mai var jeg på NRK Buskerud for å fortelle om Adaptiv læring. Åskollen skole var på NKUL og fikk en god innføring i Adaptiv læring av Jose Ferreira, direktør og grunnlegger av selskapet Knewton. Selskapet hans har inngått et samarbeid med Gyldendal som nå snart lanserer Smart Øving bygget på teknologien til Knewton. Det er denne teknologien vi tok i bruk på Åskollen skole og vi er imponert over hvordan oppgavene tilpasser seg elevenes nivå og aktivt presser de litt ut av komfortsonen.

Gyldendal beskriver adaptiv læring slik: Adaptiv læring er betegnelsen på systemer som bruker teknologi til å presentere lærestoff til elevene, tester måloppnåelse og  viser læringsfremgang over tid. Undervisningen er basert på at hver elev får lærestoff som passer sitt behov. Det betyr at den enkelte elev får kartlagt kompetansen sin og anbefalt lærestoff til alle de ulike kompetanseprofilene til elevene.

http://www.smartoving.no/Adaptiv-laering


På fjerde trinn rapporterte kontaktlærer Joakim Bjørklund følgende: På 1 time og 45 minutter har mine elever løst 1524 regnestykker tilpasset deres nivå. Det tilsvarer 66 regnestykker pr elev. 0,6 oppgaver pr minutt, eller 90 sekunder pr oppgave.

Spesielt matematikk er så presist fag at det er lettere for en datamaskin å forstå hvor elevenes nærmeste utviklingssone er også generere oppgaver som hele tiden utvikler seg. Nå er programmet til utprøving på 4. og 5. trinn på Åskollen skole, men jeg regner med vi vil styrke matematikkopplæringen for alle elever når systemet er klart for flere elever. Akkurat som Netflix har revolusjonert måten vi ser på TV med video on demand, så vil adaptiv læring revolusjonere måten vi underviser.


Her er link til radioklippet:

http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-buskerud/DKBU02022615/20-05-2015#t=2h27m23s