18 mai, 2012

SharePoint og prosessorientert skriving

I kunnskapsløftet står det mye om skriveprosesser og hvordan elevene skal lære å utrykke seg skriftlig. En form for skriveprosess er prosessorientert skriving. Grunntanken er at prosessen rundt tekstproduksjon er vel så interessant som selve sluttresultatet. I prosessorientert skriving må elevene ta stilling til det andre har skrevet og øver dermed opp en kritisk evne av egen og andres skriving.

image
I prosessorientert skriving vil endel av tekstproduksjonen best av å få tilbakemelding fra medelever, samt gi medelever tilbakemeldinger. I forbindelse med dette vil det være behov for læreren å kunne se hvordan tekstproduksjon og tilbakemelding har fungert. I den forbindelse kan læreren ha nytte av versjonskontrollen som finnes i SharePoint.

Eleven åpner et dokument i fra SharePoint. Hver gang eleven trykker lagre så lagres det automatisk en ny versjon av dokumentet. Det er hele tiden muligheter for å sjekke forskjellige versjoner av samme tekst opp mot hverandre.
Dermed har læreren og elevene et nyttig verktøy for å arbeide prosessorientert. Det er bare å åpne teksten, trykke på lagre også ordner SharePoint resten.

Jeg gleder meg til å jobbe sammen med noen lærere og se hvordan det er mulig å benytte versjonskontrollen som finnes i SharePoint i forbindelse med prosessorienterte skriving. Her kan du se et eksempel på denne skriveprosessen hos Utdanningsdirektoratet.

Eksempel på skriveprosess hentet fra www.udir.no

1. Oppgavevalg: Eleven velger selv, eller læreren velger.

2. Informasjonsinnhenting: På jakt etter opplysninger om emnet. (Ikke alle oppgaver krever dette.) H-spørsmålene kan være til hjelp. Dette er spørsmål som begynner med hvem, hva, hvor, hvorfor eller hvordan.

3. Idémyldring: Hva er relevant? Bruk for eksempel tankekart, temakart eller venndiagram

4. Førsteutkast ("kladd"): Tenk gjennom sjangeren og hvilke sjangertrekk teksten skal inneholde. I denne omgang er innholdet det viktigste i teksten. Rettskriving og språk kommer i neste runde

5. Respons I: Del elevene inn i grupper på tre og tre eller fire og fire. Disse skal sammen jobbe med å gi hverandre respons, som i denne omgang skal gå på innholdet i teksten. Elevene må trenes i å tenke at de må gi respons slik de ønsker få en tilbakemelding på sitt eget arbeid.

6. Andreutkast: Jobb ut ifra responsen medelevene har gitt på innholdet. Skriv videre. Nå er struktur og sammenheng i fokus.

7. Respons II: Ny responsrunde med samme grupper. Responsen fokuserer på språk (blant annet ordvalg og ortografi), form, sammenheng og struktur. Elevene må trenes i å tenke at de må gi respons slik de ønsker få en tilbakemelding på sitt eget arbeid.
  • Hvilke ord, uttrykk og/eller setninger er fine?
8. Tredjeutkast: Siste skriving og finpuss før levering.

9. Vurdering: Til slutt skal elevene vurdere seg selv og hverandre. Eks:
  • Hvordan har prosessen gått? Hva gikk bra? Hva var vanskelig? Hva fikk jeg tilbakemeldinger på? Hva har jeg jobbet med? Hva må jeg bli bedre på?
  • Elevene vurderes etter læringsmålene som har blitt satt for oppgaven.

08 mai, 2012

Gratis Microsoft Office inne i Facebook

 

Nå har du mulighet for å bruke Microsoft Office inne i Facebook! Logg deg inn på Facebook, søk på Docs. Da vil du få opp en “Docs can be friendly too” tekst. Da kan du koble deg til Office WebApps i Facebook og laste opp dokumenter fra din egen PC. Du kan velge om du kun vil lagre dokumentet for deg, eller om du vil dele med venner eller hele verden.

Docs

Slik ser Office Web Apps ut inne i Facebook.

Docs2