23 mai, 2011

Hva med å utstyre heimevernet med egne kampfly?
Ideen kom etter å ha lest en fagartikkel om Beechcraft AT-6 Texan II, et treningsfly for det amerikanske flyvåpenet. Flyet har nå blitt utstyrt med så avansert teknologi for overvåking, rekognosering og datainnsamling at det vurderes om AT-6 kan erstatte deler av oppdragene som i dag utføres av dronefly.Den avanserte teknologien gjør at flyet kan fungere bra i såkalt nettverkssentrisk krigføring. Selv om flyet er avansert, så koster det bare 4 millioner dollar. Til sammenlikning koster en F-35 (Norges nye jagerfly) i 2011 122 millioner kroner.

Det er ventet at enhetsprisen på F-35 vil falle før Norge mottar sine kampfly. AT-6 modellen kan selvfølgelig ikke måle seg med F-35, men den kan allikevel supplere kampflyet på en god måte. Flyet har vesentlig lavere driftskostnader og kan drive rekognosering og overvåking av norsk territorium. I tillegg har flyet en mulighet for å bevæpnes.

Bruksområdene som nå vurderes i tillegg til typiske droneflyoppdrag i USA er overvåking av eget luftrom, oppdagelse av skogbranner, grensebeskyttelse og bekjempelse av narkotikasmugling. Dette i samarbeid med U.S Coast Guard og Homeland security. Flyet kan ta av fra de fleste mikroflyplasser. Fullastet trenger flyet kun 550 meter rullebane, og kan gjennomføre oppdrag med 4-5 timers varighet. Flyet kan fly over 9000 meter, og har en hastighet på 585 kilometer i timen.

De unike egenskapene ville passet som et supplement til heimevernet. Norge betaler jagerflyutdannelsen til en håndfull piloter hvert år. Disse pilotene vil i løpet av utdannelsen bli godt kjent med AT-6 og pilotene kan fungere som en reservestyrke når de er ferdig med sin tjeneste som jagerflypiloter. Blir de godt kjent geografisk i eget område, kan AT-6 være ganske så effektiv mellom fjorder og fjell.

Luftforsvaret i Norge består av i underkant 60 kampfly. Den lille spydspissen i norsk forsvar er internasjonalt anerkjent for sin effektivitet. Flyene blir jevnlig oppgradert med det nyeste innen forsvarsteknologi. Forsvaret har en nøkkelrolle i å beskytte Norsk luftrom, og overvåker Norges enorme havområder samt sikrer Norges suverenitet som nasjon. Det siste tiåret så har Norge blitt bedt om å bidra i internasjonale operasjoner. Norge har deltatt i Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Afghanistan og nå nylig i Libya.

Med et begrenset antall kampfly, og med mange internasjonale oppdrag kan det være en ide å se etter alternativer. Et heimevern med en stor flåte AT-6 vil kunne bidra til å sikre nordområdene.

Denne ideen er på et tidlig stadium, så kom gjerne med forbedringsforslag.

18 mars, 2011

Earthquake in Japan relief scam

 

Update 1: An even bigger scam has been discovered doctors without borders has been exposed of a hoax site that claims to be the official, and Twitter messages claiming to be real. So be careful, and make sure you are visiting real sites!

Here is an article in Norwegian: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4065448.ece

Greed obviously knows no limits. The world is still not over the shock of what have happened in Japan. The thousands of people who needs help and the heroes that sacrifice their life in order to save their country makes every decent human want to offer the help their can. However, greedy and wicked people are now offering to take some of the relief money to their account. They are now sending out e-mails to claim money and using this disaster to their benefit. I am very disappointed that humans can be so evil.

Do not send your money to people that are sending out these kind of e-mails. Find a national or internationally known humanitarian movement like the Red Cross if you want to contribute to helping Japan. Here is a copy of the mail I received.

 

Dear Sir/Madam,
I am Kasumi Umeko resident in Spain. We have other japanese families living as a community here in Spain. Our family members were severely affected by the recent Tsunami earthquake that happened in the pacific ocean that devasted Tokyo and led to the lost over 13,000 lives and properties worth billions of Dollars.
We implore to help the earthquake victims that lack food and shelter. We have established a distribtion channel to these victims. You can send your gifts and aids as cash by western union money transfer system to our division responsible for the distribution of food, shelter and medical assistance using the information stated below:
FIRST NAME: SHIZUKA
LAST NAME:TADASHI
ADDRESS: CALLE VELAZQUEZ 8
28010 MADRID.
After making the payment send the payment details to the Assistance Distribution Section as stated below:
SENDER'S DETAILS:
FIRST NAME:
LAST NAME:
MONEY TRANSFER CONTROL NUMBERS. (MTCN)
COUNTRY:
ADDRESS:
Email: japvictimsesp@yahoo.co.jp
Thanks for your assistance to the need of humanity of the Japanese people. May God richly blessed and also expand your territory in any field of your endevour.
Yours truly,
Susumu Takumi