11 april, 2016

Hvorfor iPad til alle elevene?

Jeg får regelmessig spørsmål om iPad prosjektet vi har på Åskollen skole. Det synes jeg er bra, og det viser at dette er et tema mange er engasjerte i. Vi har foretatt en undersøkelse blant personalet for å evaluere prosjektet, og så fort disse tallene er klare så vil vi offentliggjøre dem.

Et spørsmål flere har stilt er: Hvorfor iPad? Og hvorfor til alle elever? Hadde det ikke bært bedre med tastatur for de eldste elevene? Hadde det ikke vært bra med multitasking. Burde ikke elevene lære seg å bruk en PC? Hva med Chromebooks?

Grunnen til at vi ønsker at alle elever skal ha sin egen enhet handler om tilgjengelighet og enkelhet. Når alle elevene har samme enhet, merk, modell, innhold, så kan alle hjelpe alle. I barneskolen fikk vi med kunnskapsløftet de fem grunnleggende ferdighetene. Lesing, regning, uttrykke seg muntlig, skriftlig samt IKT. Disse 5 grunnleggende ferdighetene er sidestilt og de 5 ferdighetene er det viktigste vi lærer barna.

Med en gang elever skal dele en iPad eller PC, så blir produktet mindre tilgjengelig med en gang. Hvor skal elevene lagre? Kan læreren planlegge å gjennomføre en økt digitalt? Dette er problemstillinger som elimineres når elevene har hver sin iPad eller PC. Tilgjengelighet er derfor svært viktig for å sikre at IKT sidestille med lesing, regning og uttrykke  seg muntlig og skriftlig. skolen lar alle elever har hver sin lærebok. De deler ikke. Skolen lar elevene ha hver sin blyant. De slipper å dele. Dette ser vi på som en selvfølge når vi skal lære barna grunnleggende ferdigheter. Da må vi også sidestille IKT å la elevene ha hver sin iPad.

Så har vi neste spørsmål. Hvorfor iPad? Det er et spørsmål jeg ofte får. Og her er det mange og sterke meninger. Enten man er for, eller imot. Personlig har jeg et langt med avslappet forhold til valg av duppeditter. Ideelt sett skulle jeg latt elevene hatt tilgang til Apple, Android og Microsoft operativsystem, fordi dette er de tre største plattformene i dag. Dessverre har ikke skolen råd til dette, og det vil være mer tidkrevende for lærerne å lære seg for mange plattformer. Før vi satt i gang gjorde vi en vurdering. Vi så på Microsoft nettbrett, var i kontakt med Google og så på iPad. I USA har Chromebooks blitt svært så populære, mens det i Norge foreløpig ikke finnes så mange undervisnings Apper på norsk. Mens det til iOS er innebygget støtte for en MDM løsning (Mobile Device Management) løsning, så finnes ikke dette til Android som fungerer like godt. Microsoft hadde heller ikke så mange undervisnings Apper på norsk da vi skulle velge enhet.

Microsoft med Windows 10 er et godt operativsystem, men alle mulighetene og den sterke tilknytningen til et domene og domeneadministrasjon gjør Windows operativsystem til et mer komplisert verktøy. Spesielt for de minste blir dette en stopper i bruk. Når brukernavn ikke staves likt som navnet til eleven skrives, og når passordet må inneholde et visst antall tegn og byttes, så kommer ikke de minste elevene inn. iOS er et enklere operativsystem. Det er lite fokus på teknologi og færre muligheter i operativsystemet er også en av styrkene til iOS. det er så enkelt at en 1 åring kan kommunisere med det. Den er alltid på. Har innebygget talesyntese. Har mange verktøy innebygget som gjør det attraktivt i en barneskole. Aldersspennet er 5 til 13 år.

Enkeltheten i operativsystemet er også en av styrkene. Det oppleves som at det bare virker. En 5-åring har ingen problemer med å beherske det. Flere valg og et mer komplisert operativsystem med domeneadministrasjon gjør hverdagen mer komplisert og mindre produktiv. Det skjer veldig mye med barn fra de er 5 år til de er 13. Det er klart at for de eldre elevene, så hadde de kunne klart å utnytte de mulighetene som et kraftigere operativsystem legger tilrette for. Men det bringer med inn på neste punkt.

Det er en fordel for lærerne og elevene at det finnes et operativsystem og et verktøy som alle bruker. Det er forskjellige Apper, avhengig av alder, men alle har fått opplæring i et system. Hadde vi hatt iPad sammen med PC, så måtte lærerne våre behersket pedagogisk tilrettelegging på begge plattformene. Hadde vi hatt Chromebooks som tredje alternativ, så ville det krevd mer investering av kompetanseheving for lærerne. Standardiseringen og at alle bruke det samme verktøyet mener jeg er et av suksesskriteriene med prosjektet.

Så for å konkludere. Da vi startet prosjektet i 2015, så var det enkleste operativsystemet for barneskolen, med flest applikasjoner (Apper) på norsk, med innebygget talesyntese og andre gode verktøy iPad Vi valgte derfor iPad. Nå har vi tatt et valg. Det betyr ikke at iPad er svaret for evig og alltid. Men da valget ble tatt, så fikk vi mest ut av en iPad. Vi ser at flere elever profiterer på tastatur til iPaden og har funnet et Deltaco TB-126 tastatur som er godt å skrive på. de eldre elevene som produserer masse tekst, elever med lese og skrivevansker og behov for andre tilrettelegginger har god nytte av tastatur. Men de slipper å sitte på helt egne systemer som ingen andre kan bruke og som lærerne vegrer seg for å sette seg inn i. På denne måten klarer vi bedre inkludering og tilpasset opplæring uten at det synes.