07 april, 2014

#lesedigg 2014

I dag startet den nasjonale lesekonferansen om lesing i Stavanger forum arrangert av Lesesenteret. #lesedigg er hashtagen for den digitale lesejverdagen i barnehage og skole. Temaet er lesing i en digital hverdag. Fra Drammensskolen er det hele 11 deltagere. 

Å bruke digitale hjelpemidler for å muliggjøre en bedre lese og skriveinnlæring. Flere metoder er utviklet og flere utvikles. Skrive seg til lesing er en enkel og velkjent metode for å styrke leseinnlæringen. Noen har utvidet denne til også å benytte en leseinnlæringen til å også inkludere en talesyntese hvor nettbrettet eller pcen leser opp teksten for elevene etterhvert som de skriver. 

En spennende person på seminaret er Arne Olav Nygård fra legesenteret og Univesitetet i Stavanger. Han snakket om endringer i tekstkulturen med spenstig headline fra Gutenberg til Facebook. Han har følgende blogg: http://www.arneolavnygard.com/blog/

New Millenium learners er et begrep  Arne Olav benytter.

Per Henning Uppstad hadde en kritisk refleksjon rundt bruken av stavekontroll i skolen. De fokuserer mest på hva eleven ikke får til og å foreslå ord som likner på hverandre for en dyslektiker hjelper ikke på innholdsproduksjon. 

Han mente skoler bør være kritiske i innkjøp. Hva er det som fungerer? Hva er det som ikke fungerer? 


Ingen kommentarer: