07 november, 2015

Innlest blogginnlegg

Teknologien blir stadig mer tilgjengelig og med nyeste oppdateringen av iOS er det mulig å lese inn lengre tekster. Denne teksten er lest inn via hjelp av stemmen min og ikke ved hjelp av tastatur.og kunne snakke inn meldinger vil hjelpe mange med lese og skrive vansker til å kunne klage seg bedre i livet enn før denne teknologien ble tilgjengelig. Det sies at cirka en av fem som strever med å lese og skrive skikkelig, og disse personene vil kunne få ufattelig god hjelp med hjelp av talesyntese å lese inn tekst. Fordi du må ha teknologien integrert operativsystemet er at nesten alle applikasjoner på telefonen kan støtte innlesning og talesyntese som leser opp teksten forbrukeren. På denne måten er det veldig mange fler som kan få ut ført mange operasjoner som tidligere syntes svært vanskelig. Nå er det vanskelig å lese inn tekst uten å ha noe å lese ifra og det er en fare for at teksten blir mer muntlig og sjargongen vil oppfattes som mer muntlig av den som leser. For at teksten skal bli helt leselig er det nødvendig å gjøre noen få justeringer. Så selv med denne teknologien vil fortsatt de som er lese og skrive sterke fremdeles ha en fordel. Men forskjellene utjevnes i mye større grad enn tidligere og færre mennesker ekskluderes fra å delta i et litterært samfunn. Dermed får flere mulighet til å delta i samfunnet ved at informasjon ikke blir skjult for de anslagsvis 20% av oss som strever med lesing og skriving. Teknologien vil ikke forhindre mennesker i og har lese og skrivevansker. Men vi kan få lest opp all informasjon som er digitalt de kan også uttrykke seg skriftlig nå lese inn tekst på mobiltelefon. Nå har jeg forsøkt å skrive mitt første blogginnlegg med stemmen min, og jeg er spent på hvor mange skrivefeil det er og om du klarer å se hvor jeg har gått inn og korrigert littegrann.

Ingen kommentarer: