01 juli, 2009

Behovet for fotobokser vitner om en feilslått samferdselspolitikk.

AP ønsker flere fotobokser slår nestleder Helga Pedersen fast. Med dette sier hun at AP viser solidaritet med de som har mistet sine kjære i trafikken. Men dette tiltaket vil ikke redde mange liv. En ulykke har mange årsaker. Noen sovner bak rattet, andre kjører i ruspåvirket tilstand. I tillegg skjer de fleste ulykker som en følge av at kapasiteten i veinettet er sprengt og at veinett tilgir ikke feil. Derfor bommer vi når vi kun ser på fart som årsak til ulykker. Fart alene er ikke et problem. Dersom vi virkelig skal nærme oss målet om 0 drepte i trafikken må vi gjøre noe med veinettet. Det viktigste bidraget for å få ned antall drepte i trafikken er å bygge sikrere veier med bedre kapasitet. Det er ikke uten grunn av motorveier er de sikreste veiene. De har midtdeler, en bred skulder og en støyskjerm på siden. Skulle noen miste kontrollen i disse omgivelsene vil ikke konsekvensene være fatale. Jeg mistenker at regjeringen har manglende kunnskap om samferdsel når de ikke evner å ta grep som monner.

Ingen kommentarer: